08
Δεκ

Αποσπασματικό και ημιτελές το μοντέλο διακυβέρνησης της μετάβασης για την απολιγνιτοποίηση της χώρας. Καμία πρόβλεψη αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό των περιοχών μετάβασης

Κατά τη συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη «Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης»,επεσήμανα ότι το μοντέλο διακυβέρνησης της μετάβασης που σχεδιάζει η Κυβέρνηση είναι αποσπασματικό και ημιτελές.

Είναι απόλυτα συγκεντρωτικό, με νέες υπηρεσίες σε κεντρικό επίπεδο, οι οποίες προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες δομές διακυβέρνησης με παρεμφερείς αρμοδιότητες με αποτέλεσμα την επικάλυψη αρμοδιοτήτων και τη σύγχυση στη λήψη αποφάσεων. Η τοπική κοινωνία, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, η κοινωνία των πολιτών, το Πανεπιστήμιο απέχουν πλήρως από το σχεδιασμό της Κυβέρνησης.

Επισημαίνοντας ότι το ζήτημα της απολιγνιτοποίησης της χώρας είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα με πλέον εμφανή αντίκτυπο στις περιοχές μετάβασης που είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Μεγαλόπολη, σημείωσα ότι σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται για τη χώρα η ενεργειακή ασφάλεια, η εσωτερική αγορά ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τέλος η έρευνα- η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα.

Βρείτε μας στα social media