18
Οκτ

Η αναζωογόνηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας επιβάλλει την άμεση προώθηση ενός ολοκληρωμένου Υποδείγματος Δίκαιης Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Μετάβασης

Τοποθέτηση στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση της από 10.9.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (Α’ 150)»

Η κακοκαιρία «Daniel», πέρα από τις ανυπολόγιστες καταστροφές σε δημόσιες υποδομές, προκάλεσε μια μεγάλης εμβέλειας οικονομική και κοινωνική καταστροφή που συνιστά μείζονα ανθρωπιστική κρίση που οδηγεί στην εφαρμογή ενός πολυεπίπεδου Μακροχρόνιου Σχεδίου Οικονομικής, Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας που θα περιλαμβάνει αποκατάσταση των αγροτικών εδαφών, αντιπλημμυρικά έργα, αποκατάσταση των υποδομών, διαφύλαξη και αναβάθμιση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας.

Ο ρόλος της Περιφέρειας είναι σημαντικός, αφού οφείλει να συμβάλει ενεργά στο σχεδιασμό των δράσεων ανασυγκρότησης και να επικεντρωθεί στην διαχείριση των διαδικασιών διαβούλευσης των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων της περιοχής για την επόμενη ημέρα ώστε να αποτραπεί η «εσωτερική μετανάστευση» ανθρώπινου δυναμικού.

Δείτε το βίντεο: 🔻

Βρείτε μας στα social media