12
Ιαν

«Καλή η προσπάθεια αλλά δεν επιλύει ούτε στο ελάχιστο το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης του αγροτικού κόσμου της χώρας»❗️

Παρέμβασή στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την «Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την απασχόληση εποχικών εργαζομένων στον γεωργικό τομέα»

Αναφέρθηκα:

📌 στις δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική γεωργία από την έλλειψη εργατών γης και τους λόγους στους οποίους οφείλεται.

📌 στη Συμφωνία, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους συμφωνίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο επισήμανα ότι η εμφανής έλλειψη διαβούλευσης με τους κατά κύριο λόγο ενδιαφερόμενους που είναι οι Έλληνες αγρότες έχει οδηγήσει σε ένα προβληματικό νομικό κείμενο που δεν θα επιλύσει ούτε στο ελάχιστο το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης του αγροτικού κόσμου της χώρας.

Ειδικότερα, αναφέρθηκα στα αρνητικά σημεία αυτής της Συμφωνίας που αφορούν σε συγκεκριμένες προβλέψεις:

1️⃣ Στην πρόβλεψη που αφορά στην είσοδο στη χώρα μας μόνο 5000 εργατών ένας πολύ μικρός αριθμός αφού μόνο στην Πέλλα οι ανάγκες ανέρχονται σε περίπου 20.000 εργάτες.

2️⃣ Στην πρόβλεψη ότι αυτό το εργατικό δυναμικό θα επιλέγεται από κάποια αιγυπτιακή κρατική υπηρεσία, η οποία δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

3️⃣ Στην πρόβλεψη ότι τα έξοδα άφιξης και αναχώρησης των εργατών καταβάλλονται από τον εργοδότη κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την μέχρι σήμερα πάγια πρακτική που υπάρχει ότι ο υποψήφιος εργαζόμενος υποδεικνύεται από συνεργάτη του εργοδότη για την καταλληλόλητά του και καλύπτει ο ίδιος τα έξοδά του.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο εδώ:⬇️

Βρείτε μας στα social media