20
Ιαν

«Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Νομοθετικός οργασμός στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Δημόσιες Συμβάσεις, Στρατηγικές επενδύσεις, νέος Αναπτυξιακός Νόμος και θα ακολουθήσει και το σχέδιο νόμου για τη «Διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» και ότι άλλο.

Είναι γεγονός ότι αυτοί οι ασυγκράτητοι ρυθμοί ανάπτυξης για τους οποίους συνεχώς μας μιλάει η Κυβέρνηση πρέπει να συνοδευτούν με αντίστοιχα νομοθετήματα. 

Σήμερα τα αναπτυξιακά προγράμματα θα βασιστούν σε τρεις πυλώνες:

  • Στον Αναπτυξιακό Νόμο [επιχορηγήσεις/ φορολογικές απαλλαγές]
  • Στο Ταμείο Ανάκαμψης [επιχορηγήσεις/ δάνεια]
  • Στο ΕΣΠΑ 2021-27[επιχορηγήσεις Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων]

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ίσως τον παλαιότερο θεσμό που υπάρχει στη χώρα με σκοπό την αναπτυξιακή υποστήριξη της. Σκοπός των αναπτυξιακών νόμων ακόμη και όταν ξεκίνησαν να σχεδιάζονται το μακρινό 1980 ήταν να θέσουν το πλαίσιο για την επενδυτικήαναπτυξιακή και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Την εποχή εκείνη μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή ήταν μια επιτακτική ανάγκη, ώστε να ξεκινήσει μια προσπάθεια για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων που τότε ήταν ιδιαίτερα έντονες. 

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια και έχουν υλοποιηθεί 4 αναπτυξιακοί νόμοι.

Ο προηγούμενος Αναπτυξιακός Νόμος ο 4399/2016 [επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ] προέκυψε, ως αποτέλεσμα πολύμηνης διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με την ουσιαστική συμμετοχή της αρμόδιας υπηρεσίας, η συσσωρευμένη τεχνογνωσία της οποίας ήταν πολύτιμη για τη διαμόρφωσή του. Και μάλιστα ήταν μεγάλη ανάγκη να διαμορφωθεί ένας νέος νόμος εκείνη την περίοδο διότι είχε πλέον αναδειχθεί σε όλο του το μεγαλείο η προηγούμενη στρεβλή λογική που μοναδικό στόχο είχε την παροχή ρευστότητας ενισχύοντας σχεδόν αποκλειστικά καθιερωμένους κλάδους με ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη, μη θέτοντας σαφείς κλαδικούς ή οριζόντιους στόχους, αγνοώντας τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και καταλήγοντας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους. Η στρεβλή αυτή, πελατειακής λογικής, πολιτική είχε εξαιρετικά πενιχρά αποτελέσματα και ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Να σας θυμίσω ότι οι προβληματικές αυτές πρακτικές περιλαμβάνονταν στην Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης το 2014. Να σας θυμίσω την εισαγγελική   έλεγχο από τις εισαγγελικές αρχές του συνόλου των χιλιάδων επενδυτικών σχεδίων των νόμων 2601/1998 και 3299/2004.

Ο νόμος λοιπόν 4399/2016 συνέπεια όλων των παραπάνω διαμορφώθηκε στη βάση συστάσεων της ΕΔΕΛ (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου) και της OLAF(αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία για την καταπολέμηση της απάτης) σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα γιατί έπρεπε να διεκπεραιωθεί ένας μεγάλος αριθμός επενδύσεων εκκρεμότητες των παλιότερων Επενδυτικών Νόμων και παράλληλα να δημιουργηθεί ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο, για την επίτευξη ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού και κοινωνικά δίκαιου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας. Και το κυριότερο σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΗΤΑΝ μία αντιγραφή ή αναπαραγωγή των προηγούμενων νόμων, όπως συνέβαινε μέχρι τότε. 

Στόχος ήταν, μεταξύ άλλων, να διευρυνθεί ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων θέτοντας ανώτατο όριο στο ύψος της ενίσχυσης [κάτι το οποίο καταστρατηγείται στο παρόν νομοσχέδιο δηλαδή πιο λίγοι δικαιούχοι και μεγαλύτερη ενίσχυσητην οποία δύναται να λάβει κάθε υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο, η ενίσχυση κατά προτεραιότητα ορισμένων λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών (παραμεθόριων, ορεινών, νησιωτικών, με σημαντική πληθυσμιακή μείωση), η προσπάθεια για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διασφάλιση της διαφάνειας, που σε ένα σημαντικό βαθμό το πέτυχε. Διότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή του [τον οποίο χρησιμοποίησε και η Κυβέρνησή σας], τουλάχιστον μέχρι 30 Μαΐου του 2021, δείχνουν ότι το 42% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις,  το 28% μικρές,  το 19% μεσαίες και το 10% μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα η εν λόγω ποσόστωση, δείχνει ότι υπήρξε μια δίκαιη ανάπτυξη. Και επί τη ευκαιρία θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται τελικά με τον 4399; Διατάξεις του έχουν τροποποιηθεί με το νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις. Εξακολουθεί να είναι σε ισχύ;

Και ερχόμαστε στο σήμερα: Στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη με τον οποίο η παρούσα Κυβέρνηση πιστεύει ότι θα φέρει την πολυπόθητη ανάπτυξη με την ίδρυση, την επέκταση, τη διαφοροποίηση της παραγωγής και τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας επιχειρήσεων σε όλους σχεδόν τους κλάδους δραστηριότητας.

Πρώτον και κυριότερο: Εισάγετε ένα νέο νόμο χωρίς να έχετε επισημάνει ποια είναι τα ουσιαστικά προβλήματα του προηγούμενου που θέλετε να αντικατασταθούν.  Λείπει λοιπόν ο απολογισμός του υφιστάμενου νόμου.

Ενώ διατηρείτε αρκετά από τα στοιχεία του νόμου 4399/2016, [όπως και τη μείωςη του ορίου σε 100.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που ανακοινώσατε χτες] πολλές αλλαγές που κάνετε θα λειτουργήσουν αντίθετα προς την πολυπόθητη ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα προκύψουν σημαντικές τεχνικές δυσκολίες εφαρμογής του νόμου λόγω πολυπλοκότηταςμε τα 13 καθεστώτα που εισάγονται. Το σύστημα αξιολόγησης και ελέγχουθα γίνει ακόμη πιο προβληματικό. Θα υπάρξουν σημαντικές διαχειριστικές δυσκολίες, θα πρέπει να γίνουν 13 ΠΣΚΕ / Οδηγοί αξιολόγησης/ οδηγοί ελέγχου. Αυτό θεωρείτε ότι είναι απλοποίηση;
  • Στο άρθρο 25 που αφορά στο διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου που ορίζεται στα 6 έτη[αν θέλουμε να έχουμε μια πιο σωστή προσέγγιση] αυτό πρέπει να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το μέγεθος επιχείρησης: π.χ. να γίνει για τις μεγάλες επιχειρήσεις 10 χρόνια, για τις μεσαίες 8 και για τις μικρές 6.
  • Το άρθρο 12 του 4399/16  αναφορικά με τις επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος νόμου πρέπει να διατηρηθεί και να βελτιωθεί με την προσθήκη αριθμητικού προσδιορισμού ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης π.χ.:  μικρές 2 εργαζόμενοι, μεσαίες 10, μεγάλες 20 εργαζόμενοι.
  • Όσον αφορά στην αγροδιατροφή στο άρθρο 66 που προβλέπει ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι «ολοκληρωμένου χαρακτήρα» σημαίνει στην πράξη ότι σχέδια εκσυγχρονισμού της γραμμής παραγωγής ή μέρους της παραγωγικής διαδικασίας δεν μπορούν να ενταχθούν. Αυτό είναι κρίσιμο για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα καθώς τόσο οι ανάγκες εκσυγχρονισμού όσο και το ύψος επένδυσης δεν μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις του άρθρου 16.
  • Φαίνεται να προωθούνται συγκεκριμένοι κλάδοι όπως είναι τα  κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, οι οίκοι ευγηρίας, οι υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων, υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων, Χονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων κλπ, δηλαδή  μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα φροντίδας της υγείας και του τουρισμού υγείας, στερώντας σημαντικούς πόρους [που είναι πεπερασμένοι] από άλλους τομείς που συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη όπως είναι η βιομηχανία, οι εξαγωγές, η καινοτομία. 
  • Μειώνετε από 3  σε 1 εκ. τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις Περιφέρειες και  βάζετε όριο( 1 – 3 εκ. € )στα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στο ΥΜΑΘ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντί να ενισχύετε το ρόλο των περιφερειών, τον περιορίζετε και τι βλέπουμε συγκέντρωση εξουσίας στο υπουργείοΣυγκέντρωση εξουσίας στον υπουργό, με την εξουσιοδότηση για ένα μεγάλο αριθμό δευτερογενούς νομοθεσίας [γνωστή τακτική της Κυβέρνησης της ΝΔ]. Πότε θα εκδοθεί όλη αυτή η νομοθεσία;
  • Απώτερος δε, στόχος σας και με αυτό το νομοσχέδιο είναι να δοθεί ότι είναι δυνατόν στον ιδιωτικό τομέα (σε μια συνολικότερη πολιτική μείωσης του δημοσίου):Ιδιωτικοποίηση αξιολογήσεων και ελέγχων (Ορκωτοί – ελεγκτικές εταιρείες). Περιορισμός αρμοδιοτήτων υπηρεσίας Υπουργείου που σε λίγα χρόνια δεν θα έχει την τεχνογνωσία ούτε να ελέγχει τους ελεγκτές. 

Ουσιαστικός στόχος σας δεν είναι η προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας αλλά με συνέπεια και συνέχεια η ενίσχυση συγκεκριμένων συμφερόντων. Γιατί αν δείτε  τον πίνακα για την Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική στη σελίδα 98 της ανάλυσης συνεπειών, όλοι οι δείκτες που στοιχειοθετούν την ανάπτυξη έχουν χειροτερέψει επί των ημερών σας και η βελτίωσή τους εμφανίζονται μόνο ως επιδιωκόμενοι στόχοι. 

Να σας θυμίσω ότι οπροϋπολογισμός προβλέπει ότι το 2022 θα σημειωθεί δημοσιονομική προσαρμογή 9,7 δισ. ή 5,4% του ΑΕΠ και το έλλειμμα από 7,7% φέτος θα πέσει σε 1,4% το 2022. Πρόκειται για μία πολύ μεγάλη και απότομη προσαρμογή, η οποία θα επιβαρύνει το δίχως άλλο τα νοικοκυριά και τους πολίτες της χώρας. Προσαρμογή που θα έχει συνέχεια και το 2023 για να προκύψει πρωτογενές πλεόνασμα.Δηλαδή θα έχουμε ένα νέο μνημόνιο.

Ξέρετε τι σημαίνει αυτό;

Ότι αυτή η ανάπτυξη που ονειρεύεστε ούτε καν θα αγγίζει τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν θα δουν καμία αύξηση του μισθού τους και οι δε νέοι εργαζόμενοι θα κινούνται μεταξύ ανεργίας και εργασίας για να εξασφαλίσουν 200-400 €  το μήνα, χωρίς ωράρια, χωρίς καμία προστασία μετά την κατάργηση και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Σας ευχαριστώ

                                                      *****

Βρείτε μας στα social media