21
Ιαν

Το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή αγορά συνιστά υπονόμευση και όχι ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Κατά την παρέμβαση της στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον «Εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού για ψηφιακή -Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 11ης Δεκεμβρίου 2018 για παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας εσωτερικής αγορά», η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Θεοδώρα Τζάκρη, σημείωσε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενώ θα έπρεπε να είναι το όργανο της προστασίας των συμφερόντων του καταναλωτή και της καταπολέμησης των πρακτικών που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις υψηλές τιμές των pcr τεστ στη χώρα, διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά ώστε να περιορίσει τις πρακτικές που νοθεύουν τον ανταγωνισμό.

Επισήμανε δε, ότι οι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης τόσο για την τροποποίηση του νόμου 3959/2011 όσο και για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 αποτελούν υπονόμευση της Αρχής και ουδόλως αποσκοπούν στην ανεξαρτησία της.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας της κ. Τζάκρη

«Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Εξετάζουμε σήμερα το Σχέδιο Νόμου για τον «Εκσυγχρονισμό του Δικαίου Ανταγωνισμού για την Ψηφιακή Εποχή με την τροποποίηση του νόμου 3959/2011 που είναι ο υφιστάμενος νόμος για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 που αφορά στην παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

Κύριοι Συνάδελφοι,

H Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι η αρμόδια αρχή για την τήρηση των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ [Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. 

Στρατηγικός στόχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι η διατήρηση και η αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς.

Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτή την διαφήμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που συστήνει στον υπάλληλο να προσέξει ότι υπάρχει πρόστιμο και ποινική δίωξη, για όσους  ακολουθούν πρακτικές καρτέλ και ανεβάζουν τις τιμές;

Σας θυμίζει τίποτα όλο αυτό; Μπαίνει ο Πατούλης στο γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης και φωνάζει για να μη κατεβάσει τις τιμές των τεστ; Βγαίνει ο Πατούλης και μπαίνει ο Εξαδάχτυλος. Παίρνει ο Υπουργός Ανάπτυξης τον Δήμαρχο Νεάπολης – Συκεών, τον κ. Σίμο Δανηιλίδη, και του λέει «πιο ψηλά τις τιμές των τεστ γιατί με εκθέτεις». Εν τω μεταξύ ο Υπουργός Ανάπτυξης ρίχνει και έναν καυγά με όλη την Κύπρο, που έχει το pcr 15 στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. 

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές έχετε δει πουθενά αλλού τέτοιο καρτέλ; Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΤΗΝ ΕΒΓΑΛΕ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ; Τι περιμένει να παρέμβει επομένως η Ανεξάρτητη αυτή Αρχή;  Θα ενεργοποιηθεί η επιτροπή Ανταγωνισμού; Ο κ. Λιανός, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού τι ακριβώς κάνει;

Μια ορθά λειτουργούσα Επιτροπή Ανταγωνισμού οφείλει να εντοπίζει και να τεκμηριώνει τις πρακτικές από μέρους των επιχειρήσεων που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό και μεριμνά για την άρση των φραγμών εισόδου στην αγορά, καθιστώντας την ελεύθερη και ανοικτή σε όλες τις επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το όργανο της προστασίας των συμφερόντων του καταναλωτή και της καταπολέμησης των πρακτικών που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό, ΟΜΩΣ η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. 

Θα συμφωνήσουμε ότι όλοι αυτό επιθυμούμε. Γιατί η αυτορρύθμιση της αγοράς και το ξεπερασμένο οικονομικό μοντέλο του νεοφιλελευθερικού “laissez–faire“ θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε συνολική απορρύθμιση της αγοράς με ότι αυτό σημαίνει για την κοινωνική συνοχή, τα μεσαία και ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και τελικά την οικονομία της χώρας. 

Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι ενώ το νομοσχέδιο τιτλοφορείται «ως η ενσωμάτωση της Οδηγίας της Ε.Ε. 2019/1», η οποία υιοθετήθηκε σε ενωσιακό επίπεδο για να θωρακιστεί περαιτέρω η ανεξαρτησία των Επιτροπών Ανταγωνισμού των κρατών-μελών, στην πραγματικότητα δεν τηρείται ούτε το γράμμα ούτε το πνεύμα του ευρωπαϊκού κειμένου.

Αντιθέτως, καθιστά την Επιτροπή Ανταγωνισμού πιο ευάλωτη και περισσότερο εξαρτώμενη από την εκάστοτε Κυβέρνηση.

Όσον αφορά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1, η κυβερνητική πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα με ένα χρόνο καθυστέρηση και μάλιστα βλέπουμε μια κακή ενσωμάτωση. Συγκεκριμένα στο άρθρο 9 του νομοσχεδίου έχει παραλειφθεί η διάταξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 της Οδηγίας που αποτελούν την πλέον κρίσιμη διάταξη αυτής, για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εθνικών αρχών Ανταγωνισμού. Διότι όπως περιγράφεται ρητά: ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζεται ο επιδιωκόμενος στόχος της ανεξαρτησίας είναι ότι «οι προϋποθέσεις παύσης και διορισμού πρέπει να ορίζονται εκ των προτέρων στην εθνική νομοθεσία». Εντούτοις, η κρίσιμη αυτή διάταξη, έχει εξαλειφθεί πλήρως από το κείμενο της σχετικής διάταξης του άρθρου 9  του σχεδίου νόμου, σκόπιμα , διότι μόνον έτσι καλύπτεται (εκ των υστέρων) το παράνομο της διάταξης του Νόμου 4623/2019, σύμφωνα με την οποία απολύθηκαν, αιφνιδιαστικά και πρόωρα η τότε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού [τον Αύγουστο 2019].Επιχειρείται δηλαδή η νομιμοποίηση της διάταξης που είχε «εφεύρει» τον Αύγουστο του 2019 η κυβέρνηση και η οποία είναι εντελώς αντίθετη και από το γράμμα και από το πνεύμα της ευρωπαϊκής οδηγίας.

Εντύπωση δε  προκαλεί η αλλοίωση της διάταξης που όριζε πως ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν επιτρέπεται, μετά τη λήξη της θητείας τους, να παρέχουν υπηρεσία σε επιχείρηση της οποίας είχαν χειριστεί υπόθεση από τη θέση τους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και πως γενικώς δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν, μέχρι και τρία έτη μετά την απομάκρυνσή τους, την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της επιτροπής. Αντ’ αυτού, στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή αναφέρεται μόνο πως τα μέλη της επιτροπής έχουν αυτό τον περιορισμό και απουσιάζει ο ξεκάθαρος προσδιορισμός πως έχουν την ίδια υποχρέωση ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Δημιουργείται δηλαδή «ερμηνευτικό κενό», που δεν γνωρίζουμε σήμερα πως θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. 

Τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα ενώ το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της πάγιας νομολογίας του, έχει αποφανθεί για την υποχρέωση σεβασμού της ολοκλήρωσης της θητείας των Ανεξάρτητων Αρχών, εκ μέρους των κρατών-μελών.

Και η υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνεχίζεται …

Αφαιρέθηκε από το σχέδιο νόμου, το άρθρο 4 η «Κατάχρηση θέσης ισχύος σε οικοσύστημα δομικής σημασίας για τον ανταγωνισμό – Προσθήκη άρθρου 2Α στον ν. 3959/2011.Με το συγκεκριμένο άρθρο δινόταν η δυνατότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να παρεμβαίνει σε αγορές που σήμερα εποπτεύονται από άλλες ανεξάρτητες αρχές όπως οι τηλεπικοινωνίες (από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – ΕΕΤΤ) και τα τυχερά παιχνίδια (από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων – ΕΕΕΠ). Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα μπορούσε να παρέμβει με τη λογική του «οικοσυστήματος» δηλαδή όταν μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών ή τυχερών παιχνιδιών επεκτείνεται σε άλλη αγορά όπως είναι η ηλεκτρονικές πληρωμές ή η διανομή φαγητού, τότε η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ελέγχους.

Ωστόσο η συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου προκάλεσε αντιδράσεις από μέρους των φορέων (ΣΕΒ, ΣΕΠΕ που εκπροσωπεί τις εταιρείες τεχνολογίας) και … αποσύρθηκε [διαβάζουμε με παρέμβαση του Μεγάρου Μαξίμου].

Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), από την οποία αφαιρείται η συντρέχουσα αρμοδιότητα ανταγωνισμού στο σιδηρόδρομο εν μέσω, μάλιστα, ελέγχου παρά το γεγονός ότι, μόλις πριν 8 μήνες, υπήρξε απάντηση από όλα τα Υπουργεία προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι διαθέτει την εν λόγω αρμοδιότητα και με βάση αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων κατέστη και μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχών Ανταγωνισμού.

Τι συμβαίνει δηλαδή; Δύο μέτρα και δυο σταθμά; Γιατί;

Και συνεχίζω με άλλα επιμέρους θέματα:

  • Όσον αφορά στη νέα παράβαση, η οποία έχει ως προϋπόθεση εφαρμογής να περιορίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και να μην είναι συνήθης εμπορική πρακτική, αφήνει απ’ έξω  πρακτικές που περιορίζουν μεν τον ανταγωνισμό αλλά ενδέχεται να είναι συνήθεις. Παράλληλα, για την εφαρμογή του νέου άρθρου 1Α του 3959, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ελληνικής αγοράς και συγκεκριμένα τη δομή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
  • Αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής του Προέδρου και Αντιπροέδρου, των  Εισηγητών και λοιπών μελών σε σχέση με τα ασυμβίβαστα, αδικαιολόγητα δεν περιλαμβάνουνγια το διοριζόμενο μέλος στην Επιτροπή, την προηγούμενη κατοχή θέσης στην Κυβέρνηση ή στο Κοινοβούλιο ή τη συγγένεια του με μέλος της Ελληνικής Βουλής ή του Ευρωκοινοβουλίου. Συνιστά δε, φωτογραφική διάταξη με σκοπό να μην υπάρξει νέος διορισμός συγκεκριμένων προσώπων στην Επιτροπή η απαγόρευση διορισμού ως μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού προσώπου που έχει παυτεί από άλλη ανεξάρτητη αρχή, η οποία απαγόρευση ισχύει για 10 έτη, ενώ η απαγόρευση (εκ νέου) διορισμού ως μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού προσώπου που έχει παυτεί από την Επιτροπή ισχύει στο διηνεκές.  
  • Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης καθώς, κατά τα τελευταία 2 έτη, το 10% του προσωπικού της έχει αποσπαστεί, ενώ και το παρόν νομοθέτημα επιτρέπει την κάλυψη θέσεων ευθύνης όχι αποκλειστικά από τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη της Αρχής, αλλά και από ιδιώτες. Συνεχίζεται δηλαδή η προσπάθεια της Κυβέρνησης για προσλήψεις σε θέσεις ευθύνης δημόσιων δομών στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα αυτή τη φορά με το πρόσχημα ψάχνοντας ειδικότητες που δεν υπάρχουν πουθενά στο δημόσιο τομέα;  Καταργείται το ΑΣΕΠ και προσπαθείτε δηλαδή απεγνωσμένα να επαναφέρετε στην πράξη ένα αναχρονιστικό και αναξιοκρατικό σύστημα πελατειακών προσλήψεων.

Κατά συνέπεια, παρατηρούμε μια σειρά πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης προς την κατεύθυνση απορρύθμισης του πλαισίου ελέγχου της αγοράς μέσω συγκεκριμένων βημάτων υπονόμευσης του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο αναρτήθηκε για Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση εν μέσω καλοκαιριού στις 6 Αυγούστου και μάλιστα όταν καιγόταν όλη η χώρα. Πολύ κακή επιλογή ημερομηνίας [για δυο λόγους και διακοπές και πυρκαγιές]. 

Αυτή την Ανεξαρτησία επιθυμούμε;

Όχι βέβαια!»

Βρείτε μας στα social media