09
Φεβ

▶️ Με την ΚΥΑ αριθμ. 113582/2023 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καταργήθηκαν τρία ειδικά βοηθήματα ανεργίας που δίδονταν μέσω ΔΥΠΑ.

Πρόκειται για: (α) το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας, (β) το ειδικό βοήθημα τρίμηνης παραμονής στο μητρώο ανέργων και (γ) το ειδικό βοήθημα επίσχεσης ή διακοπής εργασιών της επιχείρησης, επιδόματα τα οποία αποτελούν (κατά περίπτωση) ένα σημαντικό συμπλήρωμα στο πενιχρό εισόδημά τους και σε κάποιες περιπτώσεις αποτελούν και το μοναδικό εισόδημα.

✖️ Πολλές οικογένειες εποχικά εργαζομένων στην Πέλλα αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας είναι ανάστατες, επειδή ενώ περίμεναν να λάβουν ως δικαιούχοι κάποιο από αυτά τα βοηθήματα πληροφορήθηκαν ότι τα επιδόματα αυτά καταργήθηκαν -εν κρυπτώ- μέσα σ’ ένα βράδυ!

Σήμερα, μαζί με 19 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέσαμε Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ρωτάμε για τις προθέσεις τους:

(1) να ανακαλέσουν την ΚΥΑ αριθμ. 113582/2023 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – ΦΕΚ Β’ 7469/29.12.2023), η οποία αποτελούσε μέχρι πρότινος ένα (έστω και μικρό) μέτρο προστασίας των ανέργων και

(2) να επαναφέρουν το ταμείο ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους στο προ των μνημονίων καθεστώς δηλαδή στους 5 μήνες και όχι 3 μήνες που είναι σήμερα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

«ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

1. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και

2. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κα

Θέμα: «Κατάργηση ειδικών βοηθημάτων ανεργίας»

Με την αριθμ. 113582/2023 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β’ 7469/29.12.2023), καταργήθηκαν τρία ειδικά βοηθήματα ανεργίας που δίδονταν μέσω ΔΥΠΑ, δυνάμει του άρθρου 22 παρ. 6 του Ν. 1836/1989 και είναι τα παρακάτω:

(α) το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας: το εν λόγω ειδικό βοήθημα σε όλους όσοι διατηρούσαν την ιδιότητα του ανέργου εφόσον παρέμεναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί έναν μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονταν στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/ριες, εργαζόμενοι/ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.). Το ύψος του βοηθήματος ήταν ίσο προς δεκατρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Εφόσον το ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 ευρώ το ύψος του επιδόματος διαμορφωνόταν στα 249,08 ευρώ (19,16Χ13 = 249,08).

(β) το ειδικό βοήθημα τρίμηνης παραμονής στο μητρώο ανέργων, το οποίο ελάμβαναν ορισμένες κατηγορίες ανέργων μέχρι και 3 φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος και αντιστοιχούσε σε 15 ημερήσια επιδόματα προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος και υπολογιζόταν στα 284,7 ευρώ

(γ) το ειδικό βοήθημα επίσχεσης ή διακοπής εργασιών της επιχείρησης, το οποίο δικαιούνταν οι ασφαλισμένοι που δεν συγκέντρωναν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά την περίπτωση διακοπής των εργασιών μιας επιχείρησης και αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή λόγω άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του ασφαλισμένου κατ’ άρθρο ΑΚ 325.

Συγκεκριμένα δηλαδή, καταργήθηκαν τα κεφάλαια V έως Χ της υπ’ αριθμ. 30659/31.3.1989 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 1836/1989 και ρύθμισε τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω ειδικών επιδομάτων.

Οι οικογένειες εποχικά εργαζομένων στην Πέλλα στα διαλογητήρια, συσκευαστήρια, ψυγεία και κονσερβοποιεία της περιοχής είναι ανάστατοι γιατί ενώ ανέμεναν να λάβουν ως δικαιούχοι το ειδικό βοήθημα μετά την λήξη της ανεργίας ή το ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή στη ανεργία πληροφορήθηκαν ότι τα επιδόματα αυτά καταργήθηκαν -εν κρυπτώ- μέσα σ’ ένα βράδυ, στην εκπνοή του 2023.

Επειδή, για τις οικογένειες των εργαζομένων αυτών, τα συγκεκριμένα επιδόματα αποτελούν (κατά περίπτωση) ένα σημαντικό συμπλήρωμα στο πενιχρό εισόδημά τους και σε κάποιες περιπτώσεις αποτελούν και το μοναδικό εισόδημα.

Επειδή, τα παραπάνω ειδικά βοηθήματα θεσμοθετήθηκαν με τον νόμο 1836/1989 μετά από αγώνες και αποτελούσαν κεκτημένο δικαίωμα των εργαζομένων.

Επειδή, ένας σημαντικός αριθμός ανέργων βρίσκεται σταθερά εκτός της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν περιλαμβάνονται στη συνολική ανεργία ,

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί

1. Προτίθεστε να ανακαλέσετε την εν λόγω ΚΥΑ (113582/2023 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – ΦΕΚ Β’ 7469/29.12.2023), η οποία αποτελούσε μέχρι πρότινος ένα (έστω και μικρό) μέτρο προστασίας των ανέργων;

2. Προτίθεστε να επαναφέρετε το ταμείο ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους στο προ των μνημονίων καθεστώς δηλαδή στους 5 μήνες και όχι 3 μήνες που είναι σήμερα;

Βρείτε μας στα social media