16
Ιούλ

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ-Enterprise Greece πρέπει να λειτουργήσει ως πραγματικός εθνικός φορέας εξωστρέφειας για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση των εξαγωγών

Μαζί με 25 ακόμα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταθέσαμε, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Επίκαιρη Επερώτηση με θέμα την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ – Enterprise Greece. Η Enterprise Greece μετά την ενσωμάτωση σε αυτή των εταιρειών Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ και του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ αναμενόταν να αποτελέσει καινοτόμο εθνικό φορέα εξωστρέφειας, αρμόδιο για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, την προώθηση εξαγωγών και την προβολή της χώρας ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως. Αντί αυτού η Εταιρεία σήμερα, μετά και την ενσωμάτωσή της στο Υπουργείο Εξωτερικών αντιμετωπίζει προβλήματα ουσιαστικής ενσωμάτωσής της στο νέο Υπουργείο καθώς και οικονομικά προβλήματα και προβλήματα έλλειψης προσωπικού με αποτέλεσμα να αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της ιδιαίτερα μάλιστα τώρα που σιγά- σιγά επανερχόμαστε στη μετα covid εποχή. Έτσι, ρωτάμε τον κ. Υπουργό:

(1) Για τον τρόπο που θα επιτευχθεί η ουσιαστική ενδυνάμωση της Enterprise Greece για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών.

(2) Για το πως θα επανακάμψει η Εταιρεία (στη μετα – covid εποχή) ως προς τις μεγάλες εκθέσεις και άλλες δράσεις που επανέρχονται στον φυσικό τρόπο; Πώς θα ξανακερδίσει τον προνομιακό εκθεσιακό χώρο που χάθηκε από το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει έγκαιρα οι αναγκαίες προπληρωμές.

(3) Για τον τρόπο που σχεδιάζει να στελεχώσει με πρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό την Εταιρεία της οποίας το προσωπικό συνεχώς υφίσταται μειώσεις μετά από συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις και αποσπάσεις σε άλλες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα σήμερα να αριθμεί μόνον 40 μόνιμους υπαλλήλους.

(4) Για το σκεπτικό με το οποίο καταργήθηκε η συμμετοχή του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις του Οργανισμού που θα διασφάλιζε διαφάνεια και αξιοκρατία στις εν λόγω προσλήψεις.

(5) Για το νομικό πλαίσιο και τη διαδικασία με τα οποία μια Εταιρεία όπως η Enterprise Greece που ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και οι υπάλληλοί της πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, θα μπορεί να «δανείζεται» και να πληρώνει στελεχιακό δυναμικό που θα προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα.Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαρης Επερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εξωτερικών

Θέμα: «Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ- Enterprise Greece πρέπει να λειτουργήσει ως πραγματικός εθνικός φορέας εξωστρέφειας για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση των εξαγωγών»

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ (Enterprise Greece), διακηρυκτικά, τουλάχιστον, αποτελεί τον καινοτόμο εθνικό φορέα εξωστρέφειας, αρμόδιο για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, την προώθηση εξαγωγών και την προβολή της χώρας ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως. (Θυμίζουμε ότι στην Εταιρεία Enterprise Greece ενσωματώθηκαν οι αρμοδιότητες της Εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» (Invest in Greece) και του «Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» (ΟΠΕ ΑΕ).)

Ο καταστατικός βασικός στόχος της Enterprise Greece είναι να συμβάλλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας,

• αφενός με το να προσελκύει ξένους επενδυτές να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη ενημέρωση για τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα και υποστηρίζοντάς τους ναξεπεράσουν ή να περιορίσουν ουσιαστικά τα ποικίλα γραφειοκρατικά εμπόδια

• και αφετέρου με το να προωθεί τα Ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στις διεθνείς αγορές, στηρίζοντας τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν υπό καλύτερες συνθήκες παλαιές και νέες αγορές αλλά και να εντοπίσουν νέους εταίρους ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.Αναφορικά με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων θυμίζουμε ότι κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 η Enterprise Greece υλοποίησε σημαντικό και στοχευμένο πρόγραμμα δράσεων το οποίο μεταξύ άλλων περιελάμβανε διοργάνωση επενδυτικών εκδηλώσεων στο εξωτερικό, ενημέρωση διεθνών επενδυτών και επιχειρήσεων, υποδοχή οργανωμένων επιχειρηματικών αποστολών, αξιολόγηση έργων fast track, διοργάνωση εθνικών περιπτέρων σε διεθνείς εκθέσεις και προσέλκυση επενδύσεων σε τομείς που η Χώρα διαθέτει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (όπως στον τουρισμό, στα ακίνητα, στην ενέργεια, στην αγροδιατροφή, στα φάρμακα, στις ιατρικές υπηρεσίες κλπ).

Ως συνέπεια των δράσεων αυτών (αλλά, φυσικά, και της στροφής των Ελληνικών επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές λόγω της κρίσης) οι καθαρές εισροές ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα το 2018 ανήλθαν σε 3,6 δις € (το υψηλότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ της τελευταίας δεκαετίας), παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 12,5% σε σχέση με τα 3,2 δις € του 2017.

Μάλιστα, το 2018 αποτέλεσε την τρίτη συνεχόμενη χρονιά αυξανόμενων ξένων επενδυτικών ροών στη χώρα, μετά την ετήσια αύξηση κατά 28,3% από το 2016 στο 2017 και κατά 118,5% από το 2015 στο 2016.

Αναφορικά με την προώθηση των εξαγωγών είναι περιττή η οποιαδήποτε επίκληση επιτυχών αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι είναι γνωστό σε ολόκληρη την Ελλάδα ότι οι εξαγωγές σημείωσαν εντυπωσιακά επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια και συνέβαλλαν καθοριστικά τόσο στην επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξη πολλών Ελληνικών επιχειρήσεων όσο και στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της Enterprise Greece, μετά τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, με το πρώτο νομοθέτημα (ΠΔ 81/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), η Εταιρεία μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), με στόχο την υλοποίηση ενός νέου μοντέλου εξωστρέφειας ακόμη αποτελεσματικότερου.

Η μεταφορά αυτή, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, αναμενόταν να έχει σημαντικά οφέλη για τον τομέα των εξαγωγών και την προσέλκυσης επενδύσεων, κυρίως λόγω του καλύτερου συντονισμού των δράσεων εξωστρέφειας, υπό τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας (ΓΓ ΔΟΣΕ) και την επίτευξη συνεργειών ανάμεσα στον Οργανισμό και τα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ).Επιπλέον, σε συνάντηση που είχε τον προηγούμενο μήνα με τον Προέδρο του ΣΕΒΕ κ. Κωνσταντόπουλο ο ΓΓ ΔΟΣΕ κ. Σμυρλής (ο οποίος είναι και ex officio Πρόεδρος της Enterprise Greece) γνωστοποίησε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για το πρώτο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας, στο οποίο ενσωματώνονται όλες οι δράσεις των πρεσβειών, των 52 ελληνικών γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) ανά τον κόσμο, τα επιχειρησιακά σχέδια της Εnterprise Greece και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) καθώς και οι συνέργειες με τα συναρμόδια υπουργεία στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των αγροδιατροφικών προϊόντων και των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Στον αντίποδα όμως όλων αυτών, και ανεξάρτητα από τη δική μας άποψη για την πολιτική της Κυβέρνησης σε σχέση με τα θέματα της εξωστρέφειας της Ελληνικής παραγωγής και οικονομίας, η Εταιρεία Εnterprise Greece, βασικός πυλώνας για την υλοποίηση της ίδιας της Κυβερνητικής πολιτικής, βιώνει ιδιόρρυθμες καταστάσεις ενώ από πολλές πλευρές εκφράζεται η άποψη ότι έχει αφεθεί στην τύχη της.Πρώτον, προκαλεί μεγάλη ανησυχία (και στο ίδιο το προσωπικό της Εταιρείας) η καθυστέρηση έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού της με συνέπειες που δύναται να αποβούν μη αναστρέψιμες για σημαντικές δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματός της, με αρνητικό αντίκτυπο στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, αλλά και στην εξαγωγική προσπάθεια πολλών επιχειρήσεων.

Από τη μεταφορά της Εταιρείας στο ΥΠΕΞ έχουν διαπιστωθεί προβλήματα χρηματοδότησης που τη «στραγγαλίζουν». Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του 2020 εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2020 για να μην εκταμιευθεί ποτέ, ενώ ο προϋπολογισμός του 2021 εγκρίθηκε τον Μάιο 2021 και δεν έχει εκταμιευθεί ακόμα κανένα ποσό (ενώ κανονικά εκταμιεύεται στην αρχή του έτους).

Αυτό που έχει κρατήσει μέχρι σήμερα την Εταιρεία να μην καταρρεύσει είναι η πανδημία της COVID 19, εξαιτίας της οποίας, ακυρώθηκαν οι μεγάλου κόστους εκθέσεις καθώς και οι «φυσικές δράσεις» που αντικαταστάθηκαν από διαδικτυακές χαμηλότερου κόστους. Επιπλέον, η Εταιρεία στηρίζεται οικονομικά από πόρους που προϋπήρχαν στα ταμεία της από το 2019, οι οποίοι είχαν εκταμιευτεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί προνομιακός εκθεσιακός χώρος που υπήρχε στο πρόσφατο παρελθόν γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν έγκαιρα προπληρωμές.Δεύτερον, σήμερα η Εταιρεία λειτουργεί με προσωπικό 40 υπαλλήλων το οποίο συνεχώς μειώνεται.

Η ακύρωση της Προκήρυξης 4Κ/2019 στις 10/1/2020, μεσούσης της διαδικασίας του ΑΣΕΠ για την ολοκλήρωση της πρόσληψης 62 θέσεων προσωπικού, ανέστειλε την αναγκαία λειτουργική ενδυνάμωση της Εταιρείας ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν δρομολογηθεί νέες διαδικασίες πρόσληψης. Επιπλέον με το «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο», με το οποίο ακυρώθηκε η Προκήρυξη 4Κ/2019, τροποποιούνται κομβικά στοιχεία του τρόπου λειτουργίας καθώς και των αρμοδιοτήτων της Εταιρείας ενώ με την κατάργηση συμμετοχής του ΑΣΕΠ ανατρέπεται πλήρως τη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού (προβλέπεται ακόμη και δανεισμός εργαζομένων από τον ιδιωτικό τομέα), επαναφέροντας στην πράξη ένα αναχρονιστικό και αναξιοκρατικό σύστημα πελατειακών προσλήψεων.

Έτσι, ενώ η Εταιρεία μεταφέρθηκε από την πρώτη στιγμή της κυβερνητικής θητείας στο Υπουργείο Εξωτερικών για την υλοποίηση ενός υποτίθεται «έτοιμου από καιρό» νέου μοντέλου εξωστρέφειας, δυο χρόνια μετά δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή η ουσιαστική συμμετοχή της στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης ενώ, ταυτοχρόνως, η Enterprise Greece απαξιώνεται ως δημόσιος οργανισμός.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί η ουσιαστική ενδυνάμωση της Enterprise Greece για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών;Πώς θα επανακάμψει η Εταιρεία (στη μετα – covid εποχή) ως προς τις μεγάλες εκθέσεις και άλλες δράσεις που επανέρχονται στον φυσικό τρόπο;

Πώς θα ξανακερδίσει τον προνομιακό εκθεσιακό χώρο που χάθηκε από το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει έγκαιρα οι αναγκαίες προπληρωμές;

Πώς σχεδιάζει να στελεχώσει με πρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό την Εταιρεία της οποίας το προσωπικό συνεχώς υφίσταται μειώσεις μετά από συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις και αποσπάσεις σε άλλες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα σήμερα να αριθμεί μόνον 40 μόνιμους υπαλλήλους;

Με ποιο σκεπτικό καταργήθηκε η συμμετοχή του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις του Οργανισμού που θα διασφάλιζε διαφάνεια και αξιοκρατία στις εν λόγω προσλήψεις;Υπό ποιο νομικό πλαίσιο και με ποια διαδικασία η Εταιρεία που ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και οι υπάλληλοί της πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, θα μπορεί να «δανείζεται» και να πληρώνει στελεχιακό δυναμικό που θα προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα»;

Βρείτε μας στα social media

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.