29
Οκτ

➡️ Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Οκτωβρίου στην Σκύδρα η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με θέμα: «Αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών, κόστος παραγωγής, αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, και το ζήτημα έλλειψης των εργατών γης.

Η σημασία της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών είναι πολύ σημαντική για τη βιωσιμότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης.

📌 Αυτό ίσως θα είναι και το τελευταίο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης εκτός των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη απορρόφησης του συνόλου του προϋπολογισμού του προγράμματος ύψους 166,7 εκ. €.

Για να έχει επιτυχία το πρόγραμμα και να επιτελέσει το σκοπό του απαιτεί έναν άλλο σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει:

📌 Αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού από τα 166,7 εκ ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αύξηση της επιχορήγησης ανά δικαιούχο συλλογικό σχήμα (Ομάδα Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών κλπ) από τα 700.000 ευρώ που προβλέπεται σήμερα που πρέπει να είναι αναλογικός και σε άμεση σχέση με τη δυναμική, τα μέλη και τις ανάγκες του συλλογικού οργάνου, καθώς δε γίνεται να εξισώνεται ένα μεγαλύτερο συλλογικό όργανο με ένα μικρότερο.

➡️ Επιπλέον, με δεδομένο ότι η οργάνωση των παραγωγών καταγράφεται στο πολύ μικρό ποσοστό του 10%, υπάρχει ανάγκη στο πρόγραμμα να ενταχθούν και οι μεμονωμένοι παραγωγοί.

Η απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους αποδεικνύεται από τον ανεπαρκή σχεδιασμό του προγράμματος ενώ αναφορικά με το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες της Οδηγίας 2008/90/ΕΚ για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, που επιτρέπει τόσο την αγορά πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού όσο και υπολλαπλασιαστικού υλικού ελάχιστων ποιοτικών προδιαγραφών (cac υλικού).

*Την επομένη της εκδήλωσης, Κυριακή 30 Οκτωβρίου, το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γαλατάδων, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεγαπλατάνου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της Άρνισσας.

Βρείτε μας στα social media