08
Ιαν

➡️ Το Φράγμα Αλμωπαίου είναι ένα έργο τεράστιας αναπτυξιακής και οικονομικής σημασίας για την περιοχή της Πέλλας αφού πρόκειται να αρδεύσει πάνω από 150.000 στρέμματα και να επωφεληθούν από αυτό το έργο πλέον των 25.000 αγροτών.

Επιπλέον, πρόκειται για ένα έργο ανεκτίμητης περιβαλλοντικής σημασίας καθώς θα προστατεύσει τον υδροφόρο ορίζοντα και γενικότερα το περιβάλλον.

⚠️Ωστόσο από την πλευρά της κυβέρνησης και ειδικότερα από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα τελευταία 5 χρόνια «λένε και ξελένε», αφού ακόμη δεν έχει προκηρυχτεί το εν λόγω έργο ενώ συνεχώς αλλάζει ο τρόπος χρηματοδότησης του.

Σύμφωνα μάλιστα με την πρόσφατη Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020» και την ανακοίνωση εκ μέρους του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταμενίτη ότι «δύναται με τις πιστώσεις της πρόσκλησης να χρηματοδοτηθεί το έργο της κατασκευής του Φράγματος του Αλμωπαίου (κυρίως έργο – ταμιευτήρας)», σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνεται η έναρξη κατασκευής του έργου.

Για αυτόν τον λόγο, κατέθεσα σχετική Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία τον ρωτώ:

(1)Αν η κατασκευή του Φράγματος του Αλμωπαίου ως ένα έργο ώριμο και πολύ σημαντικό για την περιοχή της Πέλλας, θα συμπεριληφθεί για χρηματοδότηση στην Πρόσκληση για τη Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020» και αν όχι ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου για την περιοχή της Πέλλας.

(2)Ποιο ΠΑΑ τελικά θα χρηματοδοτήσει το έργο της κατασκευής του Φράγματος του Αλμωπαίου, το ΠΑΑ 2014-20 ή το ΠΑΑ 2023-27 και

(3) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου για την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος Αλμωπαίου καθώς και των αρδευτικών έργων που το συνοδεύουν ως ένα έργο ώριμο και πολύ σημαντικό για την περιοχή της Πέλλας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης της κ. Τζάκρη:

«

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2024

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Κατασκευή του φράγματος Αλμωπαίου (Καλής)»

Στις 10.11.2021 ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λιβανός είχε ανακοινώσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα αρδευτικών έργων «Ύδωρ 2.0» ύψους άνω των 4 δισ. Ευρώ, με στόχο να αρδεύσει περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια στρέμματα στη χώρα. Οι πόροι του εν λόγω προγράμματος θα προέρχονταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και από εθνικά προγράμματα (όπως είχε επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός) και μάλιστα από αυτό το πρόγραμμα θα χρηματοδοτείτο με τη μέθοδο ΣΔΙΤ το δεύτερο μέρος του έργου του φράγματος του Αλμωπαίου (αρδευτικά στο κατάντι).

Στο πλαίσιο της Ημερίδας με θέμα «Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027» που πραγματοποιήθηκε στο Λουτράκι Αλμωπίας στις 9 Σεπτεμβρίου 2022, στις εργασίες της οποίας συμμετείχε και ο Βουλευτής Πέλλας της ΝΔ και σήμερα Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Διονύσης Σταμενίτης, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ κ. Παπαγιαννίδης ανέφερε σχετικά με την κατασκευή του φράγματος Αλμωπαίου ότι το εν λόγω έργο έχει χωριστεί σε δυο μέρη και συγκεκριμένα το πρώτο μέρος που είναι η κατασκευή του φράγματος το θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το δεύτερο όπως αναφέρεται παραπάνω με τη μέθοδο ΣΔΙΤ σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα «ΥΔΩΡ 2.0».

Και στις 4 Ιανουαρίου 2023, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης, αναφερόμενος στην Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020», σημείωσε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που αφορά και τον Νομό Πέλλας, καθώς δύναται με τις πιστώσεις της πρόσκλησης να χρηματοδοτηθεί το έργο κατασκευής του Φράγματος του Αλμωπαίου (κυρίως έργο – ταμιευτήρας).

Επειδή, η ενημέρωση που είχαμε μέχρι σήμερα ήταν ότι θα κατασκευαστεί με χρηματοδότηση από το ΠΑΑ 2023-2027 με προϋπολογισμό 110 εκατομμύρια, και θα είχε προκηρυχθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023 (ημερομηνία που έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί)

Επειδή, το φράγμα Αλμωπαίου είναι τεράστιας αναπτυξιακής και οικονομικής σημασίας για την περιοχή της Πέλλας αφού πρόκειται να αρδεύσει πάνω από 150.000 στρέμματα και να επωφεληθούν από αυτό το έργο πλέον των 25.000 αγροτών.

Επειδή, τα τελευταία χρόνια ακούμε συνέχεια ότι το εν λόγω έργο εντάσσεται σε κάποιο πρόγραμμα για χρηματοδότηση χωρίς να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

(1) Η κατασκευή του Φράγματος του Αλμωπαίου ως ένα έργο ώριμο και πολύ σημαντικό για την περιοχή της Πέλλας, θα συμπεριληφθεί για χρηματοδότηση στην Πρόσκληση για τη Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020»; Αν όχι ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου για την περιοχή της Πέλλας;

(2) Ποιο ΠΑΑ τελικά θα χρηματοδοτήσει το έργο της κατασκευής του Φράγματος του Αλμωπαίου; Το ΠΑΑ 2014-20 ή το ΠΑΑ 2023-27;

(3) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου για την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος Αλμωπαίου καθώς και των αρδευτικών έργων που το συνοδεύουν ως ένα έργο ώριμο και πολύ σημαντικό για την περιοχή της Πέλλας;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Τζάκρη Θεοδώρα»

Βρείτε μας στα social media